Inbjudan till Topptrim 10 års fest

Inbjudan !

Motionsföreningen Topptrim grundades våren 2007 och det har följaktligen gått 10 år sedan dess. Under de gångna åren har vi idkat ett fruktsamt samarbete med många andra föreningar i regonen.

Lördagen 18.2.2017 klo. 18:30 firar Motionsföreningen sin traditionella Midvinterfest ( och på denna gång samtidigt inofficiellt 10-årsjubileum) på Hotell Sea Front i Ekenäs och styrelsen har den stora äran att inbjuda medlemmar från Ekenääs-Tammisaaren MK/UA att delta i festligheterna. På programmet finns mat (stående bord) och dans till tonerna av Bernt Pihlström, lotteri, premieringar samt ett uppträdande av Mos’n Boman.

Anmälan till ordförande Harriet Ulriksson, tfn. 040-530 0123, senast 10.2. Pris 30 € som betalas kontant till ordförand på festen.

 

På styrlsens vägnar

Harriet Ulriksson

Ordförande